डॉ. वसंतराव पवार महाविद्यालयात बालरोग चिकित्सा व लसीकरण या विषयांवर तज्ञांकडून मार्गदर्शन