COVID-19 Services

Certificates:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News Cutting:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Photos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonials:

श्री गणेश कातकाडे यांना आज COVID Care Center मधून डिस्चार्ज देण्यात आला त्यावेळी घेतलेली प्रतिक्रिया.