Welcome to
Dr. Vasantrao Pawar Medical College, Hospital & Research Centre, Nashik


कोव्हीड-१९ साठीची RT-PCR चाचणी आता फक्त रु.६५०/- मध्ये केली जाते

Body Donation Procedure & Form ( देहदानाविषयी माहिती व अर्ज)


View All